Skjemaer / blanketter 

Hent
skjema

Beskrivelse

Dokument dato

Klikk her for å hente dokument

Søknad om båtplass

25.03.2021

Klikk her for å hente dokument

Søknad om endring av båtplass

25.03.2021

Klikk her for å hente dokument

Oppsigelse

25.03.2021

Klikk her for å hente dokument

Søknad om "barneplass"

23.04.2018

Klikk her for å hente dokument

Fullmakt til årsmøte

02.10.2007

 

 

 

Søker- og ventelister

Hent dokument

Beskrivelse

Dokument dato

Klikk her for å hente dokument

Søkerliste, personer som ønsker medlemskap i Tenvik båtforening

12.06.2023

Klikk her for å hente dokument

Venteliste, medlemmer som ønsker å bytte båtplass

25.03.2021

 

Innkallinger / sakspapirer

Hent innkalling

Beskrivelse

Dokument dato

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 23.03.2023

08.03.2023

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 20.04.2022

19.04.2022

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 08.04.2021

25.03.2021

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 12.03.2020

27.02.2020

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 29.04.2019

09.04.2019

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 12.04.2018

22.03.2018

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 30.03.2017

16.02.2017

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 17.04.2016

06.04.2016

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2015 og diverse annen info, sendt alle medlemmer og leietakere

06.05.2015

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 16.04.2015

13.04.2015

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2014 og diverse annen info, sendt alle medlemmer og leietakere

11.05.2014

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 03.04.2014

27.03.2014

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2013 og diverse annen info, sendt alle medlemmer og leietakere

27.05.2013

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 20.03.2013

03.03.2013

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2012 og diverse annen info, sendt alle medlemmer og leietakere

08.05.2012

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 10.04.2012

27.03.2012

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2011 og diverse annen info, sendt alle medlemmer og leietakere

27.06.2011

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2010 og diverse annen info, sendt alle medlemmer og leietakere

08.06.2010

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 08.04.2010

25.03.2010

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2009 og diverse annen info, sendt alle medlemmer og leietakere

26.05.2009

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 02.04.2009

23.03.2009

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2008 og diverse annen info, sendt alle medlemmer og leietakere

15.06.2008

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 10.04.2008

16.03.2008

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2007, sendt alle medlemmer

17.06.2007

Klikk her for å hente dokument

Innkalling til årsmøte 12.04.2007

29.03.2007

Klikk her for å hente dokument

Beskjed om årsmøte 12.04.2007, sendt alle medlemmer

23.03.2007

Klikk her for å hente dokument

Vaktordning sommeren 2006, sendt alle medlemmer

27.04.2006

 

 

 

Referater / protokoller

Hent
referat

Beskrivelse

Dokument dato

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 23.03.2023

18.05.2023

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 21.04.2022

22.04.2022

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 08.04.2021

22.04.2022

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 12.03.2020

30.04.2019

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 29.04.2019

30.04.2019

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 12.04.2018

13.04.2018

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 30.03.2017

03.04.2017

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 07.04.2016

16.02.2017

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 16.04.2015

17.11.2015

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 03.04.2014

13.04.2014

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 20.03.2013

23.04.2013

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 10.04.2012

10.04.2012

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 02.03.2011

13.03.2012

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 08.04.2010

10.04.2010

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 02.04.2009

02.04.2009

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 10.04.2008

13.06.2008

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 12.04.2007

02.05.2007

Klikk her for å hente dokument

Årsmøte 02.03.2006

02.03.2006

 

 

 

Vedtatte årsrapporter (årsberetning, regnskap og revisjonsberetning)

Hent
referat

Beskrivelse

Dokument dato

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2022

18.05.2023

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2021

22.04.2022

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2020

09.04.2021

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2019

15.03.2020

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2018

30.04.2019

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2017

01.08.2018

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2016

03.04.2017

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2015

16.02.2017

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2014

06.05.2015

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2013

13.04.2014

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2012

23.04.2013

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2011

10.04.2012

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2010

24.06.2011

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2009

10.05.2010

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2008

24.06.2009

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2007

05.08.2008

Klikk her for å hente dokument

Tenvik båtforening 2006

05.08.2008

 

 

 

Andre dokumenter

Hent dokument

Beskrivelse

Dokument dato

Klikk her for å hente dokument

Oversikt plasser i Tenvik båtforening (skjematisk, ikke kart i målestokk)

15.03.2020

Klikk her for å hente dokument

Kart over båtforeningens område (i målestokk 1:500)

06.05.2015

Klikk her for å hente dokument

Vedtekter

30.04.2019

Klikk her for å hente dokument

Satser og betalingsbetingelser 2022

22.04.2022

Klikk her for å hente dokument

Ordensreglement

09.04.2021

Klikk her for å hente dokument

Medlemsavtale (ordinært medlemskap/båtplass)

21.03.2014

Klikk her for å hente dokument

Leieavtale (leie båtplass, ikke-medlemmer)

01.06.2006

Klikk her for å hente dokument

Avtale om overdragelse av leieavtale (leie båtplass, ikke-medlemmer)

26.05.2007

Klikk her for å hente dokument

Registerutskrift fra Enhetsregisteret for Tenvik båtforening

03.05.2021

Klikk her for å hente dokument

Forsikringsbevis for bryggeanlegget og båtforeningens øvrige virksomhet

22.04.2022

Klikk her for å hente dokument

Avtale mellom Nøtterøy kommune og båtforeningene 2017

18.08.2017

Klikk her for å hente dokument

Avtale mellom Nøtterøy kommune og båtforeningene 2006

03.02.2006

Klikk her for å hente dokument

Kommunal garanti i forbindelse med finansiering av nye brygger

15.03.2006

Klikk her for å hente dokument

Vedtekter for fellesforeningen for tidligere kommunale småbåthavner i Nøtterøy kommune

07.02.2007

Klikk her for å hente dokument

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i tidligere kommunale småbåthavner på Nøtterøy

07.02.2007

Klikk her for å hente dokument

Brosjyre fra Kongelig Norsk Båtforbund om medlemskap og medlemsfordeler

21.06.2014

Oppdatert: 12.06.2023