Årsmøte

Det blir årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl. 19:00 på Tømmerholt idrettshus.

Innkalling og saksliste ble sendt alle medlemmer 12.02.2017.

Klikk for å hente fram dokument:

Innkalling og saksliste

Årsrapport og regnskap for 2016

Forslag til satser 2017

Forslag til budsjett 2017

Valgkomitèens innstilling

Det har ikke innkommet saker til behandling annet enn det styret førte opp i innkallingen av 12.02.2017.

Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn hva som framgår av sakslisten. Årsmøtet kan vedta endringer i tekst og tall i årsrapport samt forslag til satser og budsjett. Årsmøtet kan komme med benkeforslag til de verv som er på valg.

Velkommen til årsmøte!

Artikkeldato: 16.02.2017 – oppdatert 27.03.2017